Underholdning

Tradisjonen tro blir det juletregang og synging

Noen ting er fast tradisjon, mens andre ting varierer fra år til år. Juletregang er fast tradisjon. I år vil dette blir gjennomført på en litt annerledes måte, men innenfor trygge smitterammer.

Tradisjonen tro blir julen også i år sunget inn av Askøys egen Berit Håpoldøy. Vi får selvfølgelig også i år besøk av nissen som kommer med gaver til barna!

Barna vil også ha forskjellige aktiviteter å drive på med som tegning og film. Dette vil være under tilsyn, men foreldrene er selv ansvarlig for sine egne barn. Det blir litt mindre aktiviteter i år grunnet Corona situasjonen, men en fin feiring skal det bli!