Våre bedrift sponsorer

Her vil du se alle våre sponsorer for 2020, TUSEN TAKK til dere alle!

Alternativ Jul er et profittløst arrangement drevet av frivillige. Uten støtte fra sponsorer kunne arrangementet aldri vært gjennomført.

Vi har sponsorer som bidrar på ulike måter, noen bedrifter og private personer bidrar økonomisk og noen med arbeidskraft, noen med logistikk og planlegging og andre bidrag, det er mange ulike måter å bidra på.

Vi er veldig takknemlig for all støtten vi får og ønsker du å bidra, kontakt oss på sponsor@alternativjulaskoy.no eller ring Trond Soltvedt på 920 85 395 eller Rudi Soltvedt på 913 10 233

En egen side for donasjoner finner du her. Den kan brukes av både privatpersoner og bedrifter.

Sponsorer for Alternativ Jul 2020 (i tilfeldig rekkefølge og i tilfeldig logo størrelse):